Super User

úterý, 10 duben 2018 18:00

Příměstský tábor

 Dobrý den Milí rodiče,

rozhodli jsme se pro Vaše děti připravit příměstský tábor. Tábor se bude konat ve dvou termínech. A to od 16.7.2018 do 20.7.2018 a druhý termín od 23.7.2018 do 27.7.2018. Nejspíše od 7:00 do 17:00, upřesníme později. Cena táboru je 1800Kč za dítě. V ceně je pitný režim po celou dobu, jídlo (svačina, oběd, svačina). Vstupné a doprava na dva plánované půldenní výlety a také nějaké malé upomínkové předměty. Během celého tábora je zajištěn dohled našich trenérů. Hlavními trenéry budou Lukáš Knobloch a Jan Čížek. Doplňovat je bude zbytek našeho trenérského týmu-Kamil Černý, Luboš Lacina, David Havlíček, Martina Machačková, Lucie Kárová a Magdalena Ševčíková.

Přihlášky na tábor jsou ke stažení na webových stránkách SCNS v sekci MOJE SCNS – Dokumenty. Přihlášku stáhněte vyplňte a přineste na trénink atletiky. A, nebo pošlete naskenovanou formu na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další informace Vám budeme postupně odtajňovat.

Dalšími potřebnými náležitostmi jsou:

·         Řádně vyplněná přihláška (minimálně dva kontakty – otec – matka)

·         Lékařské potvrzení o schopnosti sportování bez omezení a případně jakých omezení

·         Bezinfekčnost (nesmí být starší déle jak 3 dny od nástupu na tábor)

·         Kopie zdravotní kartičky

·         Odevzdání podepsaných a označených léků s dávkovánímZaplacené táborné na účet Sportovního centra Nové Strašecí 3774997389/0800 s popiskem Tábor a jméno do později stanoveného data

 Neváhejte! Kapacita je omezená J  Potřebné dokumenty zde: dotazník a přihláška

S pozdravem
Trenérský tým
Sportovní centrum Nové Strašecí

 

 

neděle, 08 duben 2018 15:31

Dokumenty ke stažení

čtvrtek, 15 únor 2018 09:36

Miloš Bartl vybojoval semifinále!

Naděje českého boxu Miloš Bartl (23) vybojovala na velmi prestižním turnaji v Maďarsku parádní semifinále. 

Úřadující mistr Česka do 75 kilogramů se zúčastnil 62. ročníku memoriálu Istvána Bocskaie, mezinárodního turnaje kategorie A, který si nenechá ujít světová špička. V prvním  kole měl Miloš volný los, ve čtvrtfinále vyřadil zástupce maďarského boxu 5:0 na body a v semifinále jej čekal borec z Holandska. 

"Ve světě boxu jde o velmi ceněný turnaj. Škoda, že mě soupeř trefil tak "dobře", že mně vypadly čočky z očí a bylo z mé strany vymalováno. Mám totiž vrozenou vadu rohovek a bez nich jsem téměř slepý. To samozřejmě není výmluva, ale moje chyba. Měl jsem si to pohlídat. Nyní mě čeká v nemocnici finální operace a po kratší rekonvalescenci se vrátím a přísahám, že ještě silnější a lepší než kdy předtím! Bylo mi ctí reprezentovat svou vlast a přivézt domů kousek cenného kovu," uvedl Miloš na svém facebooku. Už zhruba v polovině března by se měl představit na podobném turnaji v Polsku.

Jan Murárik

Foto: archiv MB

pondělí, 05 únor 2018 12:59

Provozní řád SCNS

PROVOZNÍ ŘÁD Sportovního centra Nové Strašecí

Všeobecná ustanovení

       Provozní řád je závazný pro uživatele prostor ke sportovní činnosti včetně jejich zázemí a všichni jsou povinni jej dodržovat. Před zahájením vlastní činnosti je každý povinen se seznámit a respektovat tento provozní řád, požární poplachové směrnice a požárním evakuačním plánem.

Při užívání prostoru tělocvičny je nezbytné dbát zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny. Provozní řád vychází z MP č.j.24 199/2007-50 a Vyhl. Č. 410/2005 ve znění Vyhl. 343/2009. Přednostně využívají tělocvičnu sportovci Sportovního centra Nové Strašecí.

Provozní a bezpečnostní zásady při tréninkových jednotkách

 1. udržovat pořádek v SCNS a jeho okolí 
 2. Sportovci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem trenéra.
 3. Sportovci s jakýmikoliv zdravotními potížemi o nich informu¬jí trenéra na začátku tréninku, případně okamžitě při jejich vzniku, jinak si sami nesou odpovědnost za případné následky.
 4. Sportovci, kteří v tréninku necvičí a jsou neaktivní se řídí pokyny svého trenéra.
 5. Sportovci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru což znamená: a) Sportovní oblečení (bez kapuc), b) Čistá obuv s nešpinící podrážkou, c) Přísný zákaz nošení hodinek, prstýnků, náramků, řetízků atd. na trénink
 6. přezouvat se v prostorách tomu určených a nepřenášet venkovní obuv do čisté zóny a nepoužívat ji v prostoru tělocvičny
 7. Šatny jsou určené pouze k převlékání a k uložení oblečení, nikoli cenností 
 8. Cennosti si jsou sportovci povinni ukládat ke svému trenérovi, který je uloží do uzamykatelné kanceláře, či trezoru. Za cennosti se považují věci s hodnotou větší 200Kč.
 9. Sportovci provádějí v tělocvičně jen úkony stanovené trenérem. Dodržují přesné způsoby a postupy cvičení zadané trenérem.
 10. Sportovci se při cvičení chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních. Pokud se sportovec necítí způsobilý provést jakýkoli úkon při cvičení či tréninku je povinen to trenérovi oznámit a splnění odmítnout bez jakýchkoli sankcí. 
 11. Sportovci zacházejí šetrně s tělovýchovným nářadím a zaříze¬ním tělocvičny. Pokud zjistí závadu, oznámí ji neprodleně trenérovi.
 12. Sportovci jsou povinni nahlásit jakékoli poranění nebo nevol¬nost ihned trenérovi, ten úraz zapíše do knihy úrazů. Při ošetření úrazu použije lékárničku, uloženou v kanceláři. Toto ošetření však nikterak nevylučuje následnou návštěvu lékaře – ba naopak: tato je povinná, neboť trenér a personál nemohou posoudit rozsah a možné důsledky poranění. 
 13. Sportovci nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu trenéra. 
 14. Sportovcům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně. Není povoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vším co s elektřinou souvisí.
 15. Sportovci musí udržovat pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí pod dohledem trenéra na vyhrazené místo.
 16. Užívat jen prostory vyhrazené pro sportovce
 17. Sportovci nesmí nosit ani konzumovat/používat v tělocvičně žádné jídlo a žvýkačky.
 18. Nepožívat alkohol, drogy a omamné látky a před tréninkem, během něho či po ukončení tréninku.
 19. Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celé budově SCNS
 20. Trenéři a odpovědné osoby jsou povinni před odchodem povinni zajistit vchod a okna budovy.  Zjistit, zda se zde nenachází žádný další subjekt, eventuálně o všech skutečnostech, které by navozovaly excesní jednání pořídit zápis a informovat nadřízeného
 21. Je zakázáno bez předchozí domluvy s uživatelem (trenérem) vnášet předměty, které nepatří do inventáře tělocvičny, rovněž i jídlo, lahve, plechovky, jakékoli pití apod.
 22. Za vlastní bezpečnost osob při využívání tělocvičny odpovídá určený vedoucí skupiny. Zodpovídá též za úrazy a řešení úrazů.
 23. V SCNS je zakázána jízda na kolečkových bruslích, používání skateboardů a používání takového nářadí, míčů a zařízení, které by mohly poškodit podlahu, stěny nebo strop SCNS. Respektive je povoleno užívání jen takového nářadí a pomůcek, které výslovně pro dané cvičení schválil trenér. Dále je zakázáno provádět cvičební či sportovní aktivity na chodbách, sociálních zařízeních, šatnách
 24. Mimo nezbytnou dobu užití (např. při požáru) je zakázáno manipulovat s hasícími přístroji a s uzavřenými nouzovými východy.
 25. Do budovy SCNS je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

Další ustanovení 

 1. Provozovatel není zodpovědný za případné úrazy související a vzniklé při činnosti uživatelů a návštěvníků SCNS, užívání SCNS je na vlastní nebezpečí. Provozovateli neplynou z případných úrazů žádné povinnosti, závazky či plnění. Provozovatel a pořadatel hromadných akcí nenese zodpovědnost za případné ztráty cenností uživatelů (mobilní telefony, větší obnos peněz, šperky apod.). Pro sportovce je umožněno uložení svých cenností do kanceláře SCNS, kam mají povolený vstup pouze trenéři SCNS.
 2. Klíče od vstupních dveří budou vydány pouze trenérům SCNS. Klíče nebudou půjčeny osobám opilým nebo pod vlivem drog a omamných látek. 

Tento Provozní řád schválil předseda Sportovního centra Nové Strašecí Kamil Černý dne 1.1.2018

Jméno a Příjmení :   ……………………………………………………………..                       Podpis …………………………………………..

sobota, 27 leden 2018 07:36

Spartanrace - Liberec

V sobotu 20.ledna se naše tréninková skupina vydala na svůj první závod k libereckému Ještědu. Ke startu se postavilo hned sedm členů: Honza Čížek, Lukáš Knobloch, Matěj Dundr, Kamil Černý, Jirka Hlavsa, Barča Černá a Honza Oppolzer. Až na Jirku jsme měli všichni startovat v 9:00, ale kvůli trochu problémové kyvadlové dopravě do místa závodu se náš start u některých posunul na 9:15 a u dalších na 9:30. Kvarteto ve složení Čížek, Černý, Dundr, Knobloch šli do závodu s cílem vyběhnout co nejlepší týmové umístění ( počítá se čas čtvrtého ) a zbytek týmu si šel závod užít s jediným cílem ho dokončit.

 Během přibližně sedm kilometrů dlouhé trasy na nás čekaly tři delší stoupání po zasněžených cestách. Do cesty se nám postavilo několik zdí, předem daný úsek, který se musel přeskákat snožmo se svázanými kotníky, jízda z kopce na pytli, nošení pytle, plazení pod ostnatým drátem a šest angličákovacích překážek: A monkey bar, oštěp, slack line, Memory test, Z wall a jako poslední multi rig. 

Závod všichni úspěšně dokončili a mezi týmy jsme se umístili na 36. místě ( ze 131 týmů).

Naše bilance:        čas; trestné angličáky

Jan Čížek              1:48:17; 120 ( A monkey bar, oštěp, slack line, Z wall )

Matěj Dundr         1:49:12; 120 ( oštěp, slack line, Z wall, muliti rig )

Lukáš Knobloch   1:56:11; 150 ( A monkey bar, oštěp, slack line, Z wall, multi rig )

Kamil Černý          1:57:28; 90 ( slack line, Z wall, multi rig )

Jirka Hlavsa         2:30:21; 30 ( slack line)

Honza Oppolzer  2:30:21; 150 ( A monkey bar, oštěp, slack line, memory test, multi rig )

Barča Černá         2:30:21; 150 ( A monkey bar, oštěp, slack line, Z wall, multi rig )

Další závod nás čeká 28.dubna v Kutné Hoře. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na našich facebookových stránkách.

 

čtvrtek, 30 listopad 2017 13:35

Mikulášský rej

Přátelé, kamarádi,

blíží se nám konec roku, a pro děti nejočekávanější čas, čas dárečků.
Každý dáreček, si každá ratolest musí nejříve zasloužit, a proto vás
SCNS zve na:

Mikulášský rej

 

Kdy?

8. 12. 2017 od 14:00 do cca 18:00 hodin

Kde?

na atletickém oválu Na Kocourku

Co nás čeká?

14:00 - 17:00 hod. -  soutěže a zábavné disciplíny pro malé i velké,  soutěže a zábavné disciplíny venku i v tělocvičně 

17:00 - 18:00 hod. -  opékání buřtů, předávání diplomů a zasloužených dárečků od Mikuláše, čerta a anděla

Účast ratolestí, prosím, potvrďte nejpozději do 4. 12. 2017. >>>ZDE<<<

Krásný den a sportu ZDAR

Vaše SCNS

středa, 06 červenec 2016 11:56

13. kolo ČNLB - Nové Strašecí

Dne 21.5.2016 se v Novém Strašecí konalo 13. kolo České Národní Ligy boxu, které pořádala místní Sportovní Škola Boxu. Celkem se odboxovalo 34 zápasů a boxovalo se současně ve dvou ringách. SŠBNS připravila na toto ligové kolo celkem čtyři boxery. 
 
V kategorii školní mládež nastoupil čerstvý vícemistr republiky Daniel Valchář a utkal se s Josefem Helferem  (SKPŠ Praha). Dan neměl ve své  váze adekvátního soupeře a tak jsme šli o váhu výš. Pražský boxer měl o 4 kg více a oba boxeři měli na svém kontě více než 10 zápasů. Dan prodělal virózu a na toto ligové kolo trénoval pouze 14 dní. Jeho výkon v ringu byl i přes to od prvního kola velmi soustředěný, udával tempo zápasu a perfektně zvládnul všechna tři vypsaná kola. Pražský boxer se snažil, bojoval, ale na strašeckého rohovníka to nestačilo a Daniel Valchář vyhrává výrokem rozhodčích na body. Tento zápas bereme jako přípravu na mezinárodní turnaj, který se uskuteční v Třeboni a náš mladý, nadějný boxer zde bude hájit barvy naší školy a našeho města. 
 
Dalším strašečákem v ringu byl Alex Hůla (školní mládež, váha do 60 kg) a utkal se s o rok starším boxerem ze Sokolova Simonem Mezeiem. Celá tři kola se boxovalo ve vysokém tempu a na obou boxerech bylo vidět jak moc chtějí v zápase uspět. Pro Alexe to byl zcela jednoznačně nejlépe odboxovaný soutěžní zápas. Strašecký boxer si přední rukou připravoval útok, dokázal boxovat v kombinacích a kvalitně se pohyboval po ringu. V poměrně vyrovnaném zápase se rozhodčí nakonec rozhodli pro remízu. Pro nás však vyhrál Alex, který konečně ukázal co v něm je a předvedl kvalitní technicko-taktický výkon. 
 
Třetím strašeckým boxerem byl Jan Kalista (kadet, váha do 70 kg) a utkal se se zkušenějším Patrikem Furchem ze Sokolova (kadet, váha do 75 kg). Sokolovský Furch je reprezentant ČR, kterému před nedávnem těsně utekla bronzová medaile z Mistrovství Evropy, když po velmi vyrovnaném utkání podlehl na body pozdějšímu mistru Evropy. Věděli jsme, že nás v zápase nečeká nic lehkého, ale Honzovi jsme věřili, že zápas zvládne odboxovat a získá z něj mnoho cenných zkušeností. Vyšší Furch si zkušeně držel střed ringu a náš boxer boxoval z ústupu a z rohů unikal sidestepy a duckingy. Zápas se nakonec rozhodoval na body, kde rozhodčí  spravně určili jako vítěze sokolovského Furcha. Honza Kalista však dokázal, že je kvalitní boxer a ve své váze se může utkat opravdu s kýmkoliv. Až se nám podaří zlepšit přechody z obrany do útoku, tak bude Honza schopen porážet i top boxery.
 
Jako poslední nastoupil za naší školu Miroslav Juna (mužská kategorie, váha do 75 kg) a své síly změřil s Budějovickým rohovníkem Tomášem Eiblem. Míra boxoval uvolněně, ale přitom razantně a od začátku zápasu se mu dařilo zkracovat vzdálenost a zasahovat o hlavu vyššího soupeře. Ke konci prvního kola trefil strašecký boxer vstřícným zadním direktem bradu útočícího budějovického Eibla a ten se poroučel na podlahu ringu. V zájmu ochrany zdraví boxera se ringový rozhodčí rozhodl po nutném počítání zápas ukončit a strašecký Juna vítězí v krásném zápase technickým knokautem. 
 
S výkony našich svěřenců jsme velmi spokojeni a patří jim náš dík, za kvalitně odvedenou práci. Velmi děkujeme také všem,  kteří nám po celou dobu pomáhali a díky nám všem se podařilo v našem městě uspořádat ligové kolo boxu, kde mělo strašecké publikum možnost vidět mnoho kvalitních boxerských klání. Děkujeme městu Nové Strašecí za podporu  a taktéž strašeckým firmám PRO-VLASY, TOMI STAV a VT STAV SERVIS. Velmi si vážíme vaší přízně......
 
 
Trenéři SŠBNS Luboš Lacina a Kamil Černý 
 
 
 
 
 
 
neděle, 03 červenec 2016 17:11

11. kolo ČNL boxu

Dne 23.4.2016 se v Králově Dvoře konalo 11. kolo ČNL boxu. Na váze bylo celkem 107 boxerů a nakonec se nalosovalo 51 dvojic. SŠB Nové Strašecí vyslala do boje pouze Miroslava Junu (váha do 75 kg), protože náš boxerský tým trápí velká marodka a někteří naši rohovníci buď právě marodí,  a nebo kvůli prodělané nemoci nejsou dostatečně připraveni. 
Míra nastupoval do svého desátého utkání a zápasil s mladým, teprve 16ti letým boxerem z Třeboně Ernestem Linhartem, který měl na svém kontě již 22 odboxovaných zápasů a letos obsadil na republikovém šampionátu 3. místo. Věkový rozdíl nebyl v zápase vůbec znát, protože třeboňský boxer byl silově abnormálně dobře vybavený. Zápas se boxoval v poměrně vysokém tempu, byl plný tvrdých výměn a oba sportovci měli v tomto duelu lepší i horší chvilky. Po poměrně velmi vyrovnaném utkání, a dobrém výkonu obou boxerů, vyhlásili rozhodčí vítězem 2:1 na body strašeckého boxera. Míra tedy zápas vyhrává nejtěsnějším bodovým rozdílem a video ze zápasu je na našich facebookových stránkách: Sportovní škola boxu Nové Strašecí. Víme co se povedlo, víme na čem musíme ještě zapracovat a zlepšit a tímto by jsme chtěli všechny pozvat na boxerské ligové kolo, které se uskuteční 21.5 v kulturním centru v Novém Strašecí. Začátek bojů v 11:15 hodin. 
neděle, 03 červenec 2016 16:18

Reportáž ze zápasů SŠBNS

Dne 26.3.2016 se v rakovnickém Domě Osvěty konalo 10. kolo České Národní Ligy  boxu. Celkem se odboxovalo 39 zápasů a Sportovní Škola Boxu Nové Strašecí připravila na toto oblastní ligové kolo 3 rohovníky. Matyáš Pröckl však neměl soupeře a tak barvy naší školy hájili: Alex Hůla, kategorie školní mládež, váha do 60 kg a Miroslav Juna, kategorie muž, váha do 75 kg.
 
Jako první strašečák do ringu nastoupil Alex Hůla a utkal se s Denisem Mezeiem (Baník Sokolov). Alex předvádí poslední dobou v tréninku dobré výkony a kdyby v tomto zápase zaboxoval jako na tréninku, tak si troufám říci, že by do druhého kola neměl s kým boxovat. Na kdyby se však nehraje a mi v tomto zápase sice vyhráváme výrokem rozhodčích na body, ale se samotným výkonem být zcela spokojení nemůžeme. Jedeme dál a když Alex nepoleví v tréninkové přípravě, tak se kvalitní výsledky musí dostavit.
 
Miroslav Juna boxoval s Hamani Bennoua (SKB Praha). Míra v zápase pracoval přesně podle plánu a bylo to jeho zatím nejpovedenější utkání v ringu. Do zápasu jsme nastupovali s tím, že chceme predvést aktivní technicko-taktický box a odboxovat všechna 3 vypsána kola ve stejném tempu. Míra útočil, kvalitně bránil a ihned se vracel odvetnými údery do útoku. Po celý zápas bojoval strašecký boxer uvolněně a vyšlo téměř vše na co sáhnul. Ve třetím kole se pražský boxer ocitl v počítání, když nezachytil zadní direkt strašeckého Juny a ocitl se na podlaze ringu. Tato výhra nás moc těší, protože jsme v zápase prodali vše, co jsme v tréninku poctivě natrénovali a to byl náš soupeř zápasově zkušenější a neboxoval vůbec špatně. Sláva vítězům, čest poraženým. SŠBNS
 
 
Za SŠBNS trenéři Luboš Lacina a Kamil Černý
 
středa, 29 červen 2016 20:45

Reportáž z MČR

Ve dnech 11-13.3.2016 se v Jičíně konalo Mistrovství České Republiky v boxu pro věkové kategorie Školní mládež a Kadeti. Trenérská rada nominovala na MČR boxery z celé ČR podle jejich dosavadních výkonů v sezoně. V nominaci se objevili i dva boxeři ze Sportovní Školy Boxu Nové Strašecí a to Daniel Valchář a Matyáš Pröckl (oba dva v kategorii školní mládež, ročníky 2002 a mladší). Matyáš Pröckl však po domluvě s trenéry na MČR odjel pouze jako člen týmu. S tímto boxerem máme MČR naplánované na příští rok, až Maty nabere více zkušeností v ringu.
Celé MČR se konalo v pěkné sportovní hale a pořadatelům se celá akce organizačně velmi povedla. Reprezentant naší školy Daniel Valchář, ročník 2002, váha do 44 kg zasáhl do bojů již v pátek a ve čtvrtfinále se utkal s Kristiánem Mokřížem z Liberce. Zápas se rozhodoval až na body a oběma mladým boxerům vzal mnoho sil. Zkušenější strašecký boxer sice vyhrál všechny tři kola, ale jeho soupeř mu nedal vůbec nic zadarmo. Mokříž z Liberce zjistil, že po technicko-taktické stránce na našeho boxera ztrácí, proto se svým trenérem vsadili na vysokou aktivitu a tlak. Ale ani to nestačilo a Daniel Valchář zaslouženě zvítězil. 
V sobotním semifinále se Strašecký boxer utkal s nasazeným a zkušenějším boxerem z Prostějova Diminikem Reiterem (14 odboxovaných zápasů). Dan toto utkání takticky zvládl úplně perfektně. Od začátku zápasu jsme soupeři vnutili svůj styl boje a prostějovský boxer byl každou odboxovanou vteřinou bezradnější. Daník dělal zápas, ovládal střed ringu, útočil, kontroval a čím dál tím více dostával svého soupeře pod tlak. Po jasné převaze vítězí technickým knokautem ve třetím kole strašecký Daniel Valchář, když prostějovský trenér svého svěřence již nepustil do závěrečného kola a sundal mu rukavice. 
V nedělním finále nás čekal soupeř nejtěžší a to domácí boxer Antonín Bradáč (mistr ČR 2015, reprezentant ČR, člen SCM, 23 odboxovaných zápasů, 2. místo na mezinárodním turnaji Shewingen, 3. místo Jelgawa-Lotyšsko, 3. místoWismar-Německo). Celý zápas se boxoval ve vysokém tempu a perfektní atmosféře jičínské haly. Oba finalisté moc toužili po titulu mistra ČR a do zápasu dali vše. Ve vyrovnaném zápase se rozhodčí v závěrečném bodování přiklonili k domácímu Bradáčovi, který byl v zápase přeci jen tím techničtějším boxerem a měl o něco více přesných zásahů. 
Strašecký boxer Daniel Valchář se tedy stal vícemistrem republiky boxu pro rok 2016. Hlasatel a činovník České Boxerské Asociace Mgr. Marek Šimák dokonce vyhlásil našeho svěřence jako největší překvapení MČR. Málo kdo čekal, že by se strašecký rohovník probojoval do finále, a už vůbec né, že svede tak vyrovnanou bitvu s jasným favoritem této váhy domácím Bradáčem. 
Trenérský tým a všichni ze SŠBNS Danovi moc gratulují, protože díky svému nasazení, disciplínou v tréninku a chutí uspět odboxoval perfektně celý republikový šampionát a titul vícemistra republiky si právem zaslouží. 
 
Za SŠBNS trenéři Luboš Lacina, Kamil Černý.
 
 
Strana 2 z 3