Allkampf-jitsu

  • Allkampf-jitsu (zkratka AKJ) je moderní bojové umění využívající propracované asijské techniky boje. Je to systém, který využívá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, boj ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku za účelem ochránění zdraví nebo majetku obránce. AKJ lze zařadit do rodiny novodobých evropských škol Ju Jutsu, které vznikaly v polovině minulého století. AKJ se ale, oproti jiným školám Ju Jutsu, přizpůsobuje potřebám sebeobrany dnešní doby a to jak v profesní, tak ve veřejné sféře.
  • AKJ v současné době obsahuje přes 330 základních obranných technik, tři formy kombinace (kihon) a deset kata. Základní techniky obsahují obranu proti úderům, kopům, hodům a škrcení a proti zbraním (nůž, krátká tyč, dlouhá tyč, pistole). Systém obsahuje také obranu pomocí zbraní hanbo a tonfa. Od roku 1995 mají žáci možnost vzájemně konfrontovat své nabyté schopnosti na sportovním poli.
  • Od roku 2012 lze v České republice skládat zkoušky až do 2. danu (do té doby zde bylo možno dosáhnout pouze 1. kyu).