Pohybové aktivity pro děti s rodiči

   Pohybové aktivity pro děti s rodiči jsou určeny pro malé děti, které už zvládají chůzi. Což je jedna ze základních podmínek navštěvování našich lekcí. Lekce jsou zaměřené na rozvoj základních pohybových dovedností přiměřeně k věku dítěte. Především chůze, lezení, rozvíjení jemné i hrubé motoriky.

   Na lekcích cvičí dítě spolu se svým doprovodem. Lekce probíhají každé úterý a čtvrtek. Jsou rozděleny podle věku. V úterý od 9:30 do 10:00 cvičí děti do 24 měsíců. Od 10:15 do 11:00 pak děti starší 24 měsíců. Ve čtvrtek od 9:30 do 10:00 otevřená hodina.

  1. skupina 12-24 měsíců
  2. skupina 24měsíců