Pohybové aktivity pro děti s rodiči

   Pohybové aktivity pro děti s rodiči jsou určeny pro malé děti, které už zvládají chůzi. Což je jedna ze základních podmínek navštěvování našich lekcí. Lekce jsou zaměřené na rozvoj základních pohybových dovedností přiměřeně k věku dítěte. Především chůze, lezení, rozvíjení jemné i hrubé motoriky. Tyto dovednosti rozvíjíme hravou formou. Trenér zde působí jako dozor a instruktor. Snažíme se zapojit hlavně doprovod dětí, který jim pomáhá překonávat překážky, radit a povzbuzovat děti k činnosti.

   Na lekcích cvičí dítě spolu se svým doprovodem. Lekce probíhají každé úterý a čtvrtek. Momentálně skupiny nejsou rozdělené podle věku. V úterý probíhají lekce od 9:00 do 9:30 a od 9:30 do 10:00. Ve čtvrtek pak od 9:00 do 9:30 a od 9:30 do 10:00

Běheme prázdnin je program jiný.