Pohybové aktivity pro děti s rodiči

   Pohybové aktivity pro děti s rodiči jsou určeny pro malé děti, které už zvládají chůzi. Což je jedna ze základních podmínek navštěvování našich lekcí. Lekce jsou zaměřené na rozvoj základních pohybových dovedností přiměřeně k věku dítěte. Především chůze, lezení, rozvíjení jemné i hrubé motoriky. Tyto dovednosti rozvíjíme hravou formou. Snažíme se zapojit hlavně doprovod, který pomáhá dětem překonávat překážky, radí a povzbuzuje děti k činnosti.

Na lekcích cvičí dítě spolu se svým doprovodem. Lekce probíhají každé úterý a čtvrtek od 8:30-9:00 a 9:00-9:30 v tělocvičně na Kocourku.