Prihlaska

Please let us know your name.
Neplatný vstup
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please let us know your email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Prohlášení - Sportovec, popř. jeho zákonný zástupce prohlašuje, že předloží vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, kde bude uvedeno, že je zdravotně způsobilý ke sportování.

Sportovec, popř. jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, že jeho osobní údaje uvedené na této přihlášce k registraci budou součástí evidence Sportovní centrum Nové Strašecí pro jeho činnost po dobu členství v Sportovní centrum Nové Strašecí.

Dále se pak zavazuje, že donese všechny potřebné dokumenty (souhlas s GDPR, Souhlas s odchodem domů, souhlas s provozním řádem)

Sportovec, popřípadě jeho zákonný zástupce souhlasí s ročním členstvím v SCNS z.s. od 1.9.2021 do 31.8.2022, zavazuje se dodržovat stanovy a veškerá pravidla spolku.

Neplatný vstup